Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubinie

 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa na podstawie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 

Komisja podejmuje czynności zmierzające do objęcia leczeniem osób uzależnionych od alkoholu poprzez:

  • inicjowanie i prowadzenie rozmów motywujących osoby uzależnione,

  • kierowanie na badanie przez biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego,

  • przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym w przedmiocie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu w zakładzie lecznictwa odwykowego i złożenie wniosku do sądu o wszczęcie postępowania,

  • kierowanie do Sądu wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

 

Zobowiązanie do leczenia odwykowego nie jest tym samym co leczenie przymusowe, które
w Polsce od wielu lat nie obowiązuje.

 

Wniosek do MKRPA w sprawie osoby nadużywającej alkoholu może złożyć osoba z kręgu rodziny lub inna osoba, której nie jest obojętny los pijącego, bądź instytucja, np. ośrodek pomocy społecznej, policja, prokuratura, szkoła, zakład pracy itd. Zalecane jest dołączenie do wniosku ankiety (wg wzoru poniżej).

 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjmuje wnioski
w
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubinie przy ulicy Jana Kilińskiego 25a, pok. 102, lub pok. 217

 

 

 

Wzory dokumentów:


1. Wniosek o podjecie działań wobec osoby nadużywającej alkoholu.

2. Ankieta dot. osoby nadużywającej alkoholu.

3. Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych.

 

 

Szczegółowych informacji udziela sekretarz Komisji lub wyznaczony pracownik MOPS w dni robocze,

w godz. od 7.30 do 15.30, pokój 102 lub pokój 217, telefon kontaktowy 76 / 746 34 04, 76 /746 34 18

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 maja 2018 08:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Łokaj
Ilość wyświetleń: 3017
29 maja 2020 08:19 (Marek Łokaj) - Zmiana treści zakładki.
25 maja 2020 14:27 (Marek Łokaj) - Zmiana treści zakładki.
19 marca 2020 11:20 (Marek Łokaj) - Zmiana treści zakładki.