Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubinie

 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa na podstawie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 

Komisja podejmuje czynności zmierzające do objęcia leczeniem osób uzależnionych od alkoholu poprzez:

  • inicjowanie i prowadzenie rozmów motywujących osoby uzależnione,

  • kierowanie na badanie przez biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego,

  • przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym w przedmiocie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu w zakładzie lecznictwa odwykowego i złożenie wniosku do sądu o wszczęcie postępowania,

  • kierowanie do Sądu wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

 

Zobowiązanie do leczenia odwykowego nie jest tym samym co leczenie przymusowe, które w Polsce od wielu lat nie obowiązuje.

 

Wniosek do MKRPA w sprawie osoby nadużywającej alkoholu może złożyć osoba z kręgu rodziny lub inna osoba, której nie jest obojętny los pijącego, bądź instytucja, np. ośrodek pomocy społecznej, policja, prokuratura, szkoła, zakład pracy itd.

 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjmuje wnioski w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubinie przy ulicy Jana Kilińskiego 25a.

 

 

Szczegółowych informacji udziela sekretarz Komisji w dni robocze,
w godz. od 8.00 do 16.00, pokój 102, telefon kontaktowy 76 / 746 34 04.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 maja 2018 08:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Łokaj
Ilość wyświetleń: 59
25 maja 2018 08:39 Marek Łokaj - Zmiana treści zakładki.
25 maja 2018 08:31 Marek Łokaj - Dodanie nowej zakładki.
Realizacja: IDcom-web.pl