INFORMACJA DLA RODZICÓW PO STRACIE DZIECKA

INFORMACJA DLA RODZICÓW PO STRACIE DZIECKA

               

Utrata bliskiej osoby jest jednym z najtrudniejszych doświadczeń w życiu. Szczególnie śmierć dziecka, jest tym boleśniejsza, że dotyczy bezbronnej istoty, w której pokładamy nadzieje, marzenia, plany.

Pożegnanie ze zmarłym dzieckiem jest niezwykle istotne. Oddanie szacunku ciału zmarłego przez godziwe złożenie jego szczątków lub zwłok w grobie, pomoże w przeżyciu żałoby.

 

               W przypadku poronienia lub martwego urodzenia – na każdym etapie zakończenia ciąży – przepisy prawa gwarantują rodzicom różne możliwości. Decyzja o tym, z których rozwiązań chcą skorzystać należy wyłącznie do nich samych.


                We wszystkich przypadkach rodzic/rodzice przedstawiają swoją decyzję lekarzowi szpitala. Jeśli możliwe jest określenie płci dziecka, szpital wystawia kartę martwego urodzenia, którą przekazuje się do Urzędu Stanu Cywilnego (USC) w celu zgłoszenia dziecka i otrzymania aktu urodzenia z adnotacją o martwym urodzeniu. W takim przypadku rodzic ma prawo do zasiłku i urlopu macierzyńskiego w wymiarze 8 tygodni. Szczegóły otrzymania świadczenia należy ustalić w swoim oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.


                Gdy nie jest możliwe określenie płci dziecka, szpital nie wystawia karty martwego urodzenia. Nie ma wówczas możliwości zgłoszenia urodzenia do USC. Rodzic ma jednak prawo do dokonania pochówku na własny koszt. Należy w tym celu złożyć wniosek do szpitala o wydanie karty zgonu, którą ten wypełnia w części przeznaczonej dla administracji cmentarza. Symboliczny pochówek jest możliwy również, gdy tkanki dziecka nie są kompletne (ale nie dotyczy to zmienionej ciążowo błony śluzowej macicy). Lekarzami uprawnionymi do wydania karty martwego urodzenia lub karty zgonu są: lekarz oddziału szpitalnego, lekarz pogotowia ratunkowego, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, lekarz, który w ciągu ostatnich 30 dni udzielał ciężarnej świadczeń medycznych.


                Jeśli rodzice z różnych przyczyn nie są gotowi do dokonania pochówku dziecka martwo urodzonego we własnym zakresie, pochówek spopielonego ciała dziecka odbędzie się na koszt Miasta Lubina, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  • Zasady sprawienia pogrzebu w naszej gminie określa Uchwała nr LII/402/14 Rady Miejskiej
    w Lubinie z dnia 2 września 2014r.
  • Uroczyste pochówki utraconych dzieci będą organizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej co najmniej 2 razy w roku z należytym zachowaniem szacunku, godności i czci. Zbiorowy grób dzieci nienarodzonych znajduje się na Cmentarzu Komunalnym w Lubinie, przy ul. Cmentarnej 2, kwatera „A”.
  • Terminy pochówków będą ogłaszane na stronie internetowej MOPS mops.lubin.pl
    w „Aktualnościach”.

Osoby zainteresowane zapraszamy do udziału w ceremonii pogrzebowej.

               

 

Rodzice po stracie dziecka mogą otrzymać pomoc psychologiczną w następujących formach:

  • konsultacja z psychologiem, którego zapewnia Regionalne Centrum Zdrowia w gabinecie przy oddziale wewnętrznym II. Na wizytę można umówić się telefonicznie pod numerem: 725 260 006,
  • pomoc głównego specjalisty/psychologa dla osób w kryzysie w Sekcji Profilaktyki Uzależnień lubińskiego MOPS, przy Al. Niepodległości 31. Na spotkanie należy umówić się telefonicznie -76/847 63 55,
  • pomoc w Centrum Psychoonkologii VIVRE, z siedzibą przy ul. Skłodowskiej-Curie 6. Na wizytę należy umówić się telefonicznie - 570 859 683.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Świadczeń, pod numerem telefonu 76/746 34 26.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 sierpnia 2020 07:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Łokaj
Ilość wyświetleń: 83
28 sierpnia 2020 07:50 (Marek Łokaj) - Zmiana treści zakładki.
28 sierpnia 2020 07:49 (Marek Łokaj) - Dodanie nowej zakładki.