Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie

Dodatek energetyczny

DODATEK ENERGETYCZNY
dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy

 

Osoby, którym przyznano dodatek mieszkaniowy mają prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego. Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej (definicja osoby uprawnionej z ustawy - Prawo energetyczne) musi jednak spełniać dodatkowe warunki tj.: być stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

 

Dodatek energetyczny przyznawany jest w drodze decyzji administracyjnej, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Do wniosku należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowę sprzedaży energii elektrycznej.

 

Wypłata świadczenia następuje w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do 30 stycznia danego roku.

 

Wysokość miesięcznego dodatku energetycznego od 1 maja 2019r do 30 kwietnia 2020r dla gospodarstwa domowego

  • prowadzonego przez osobę samotną – 11,37 zł;

  • składającego się z 2 do 4 osób – 15,80 zł;

  • składającego się z co najmniej 5 osób – 18,96 zł.

Dodatek energetyczny nie jest wliczany do dochodu będącego podstawą do obliczania dodatku mieszkaniowego.

 

Wzór dokumentu wymaganego przy składaniu wniosku o przyznanie dodatku energetycznego:

 

wniosek o przyznanie dodatku energetycznego

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 grudnia 2015 09:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Łokaj
Ilość wyświetleń: 4166
01 października 2019 08:07 (Marek Łokaj) - Zmiana treści zakładki.
30 maja 2019 08:56 (Marek Łokaj) - Zmiana treści zakładki.
28 maja 2019 08:01 (Marek Łokaj) - Zmiana treści zakładki.
Realizacja: IDcom.pl