Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie

Dodatek energetyczny

DODATEK ENERGETYCZNY
dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy


Od 1 stycznia 2014r. do 30 kwietnia 2015r. osoby, którym przyznano dodatek mieszkaniowy mają prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego. Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej (taką definicję osób uprawnionych wprowadziła zmiana przepisów ustawy - Prawo energetyczne) musi jednak spełniać dodatkowe warunki tj.: być stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.


Dodatek energetyczny przyznawany jest w drodze decyzji administracyjnej, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Do wniosku należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowę sprzedaży energii elektrycznej.


Wypłata świadczenia następuje w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do 30 stycznia danego roku.


Wysokość miesięcznego dodatku energetycznego od 1 maja 2018r do 30 kwietnia 2019r dla gospodarstwa domowego

  • prowadzonego przez osobę samotną – 11,35 zł;
  • składającego się z 2 do 4 osób – 15,77 zł;
  • składającego się z co najmniej 5 osób – 18,92 zł.

Dodatek energetyczny nie jest wliczany do dochodu będącego podstawą do obliczania dodatku mieszkaniowego.


Wzory dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o przyznanie dodatku energetycznego:


wniosek o przyznanie dodatku energetycznego

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 grudnia 2015 09:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Łokaj
Ilość wyświetleń: 3323
07 maja 2018 11:39 Marek Łokaj - Zmiana treści zakładki.
07 maja 2018 11:39 Marek Łokaj - Zmiana treści zakładki.
04 maja 2017 14:11 Marek Łokaj - Zmiana treści zakładki.
Realizacja: IDcom.pl