Dodatek energetyczny

DODATEK ENERGETYCZNY
dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy

 

Osoby, którym przyznano dodatek mieszkaniowy mają prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego. Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej (definicja osoby uprawnionej z ustawy - Prawo energetyczne) musi jednak spełniać dodatkowe warunki tj.: być stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

 

Dodatek energetyczny przyznawany jest w drodze decyzji administracyjnej, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Do wniosku należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowę sprzedaży energii elektrycznej.

 

Wypłata świadczenia następuje w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do 30 stycznia danego roku.

 

Wysokość miesięcznego dodatku energetycznego od 1 maja 2020r do 30 kwietnia 2021r dla gospodarstwa domowego

  • prowadzonego przez osobę samotną – 10,94 zł;

  • składającego się z 2 do 4 osób – 15,19 zł;

  • składającego się z co najmniej 5 osób – 18,23 zł.

Dodatek energetyczny nie jest wliczany do dochodu będącego podstawą do obliczania dodatku mieszkaniowego.

 

Wzór dokumentu wymaganego przy składaniu wniosku o przyznanie dodatku energetycznego:

 

wniosek o przyznanie dodatku energetycznego

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 grudnia 2015 09:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Łokaj
Ilość wyświetleń: 4614
28 kwietnia 2020 14:49 (Marek Łokaj) - Zmiana treści zakładki.
19 marca 2020 11:07 (Marek Łokaj) - Zmiana treści zakładki.
01 października 2019 08:07 (Marek Łokaj) - Zmiana treści zakładki.