Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie

Świadczenia rodzinne


ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

 

NIEZBĘDNE FORMULARZE
(pliki w formacie PDF)

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

(Nowy okres zasiłkowy, rozpoczynający się 1 listopada 2017 roku)

Załączniki:

 1. oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym
 2. oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
 3. oświadczenie o zatrudnieniu
 4. oświadczenie zobowiązujące do informowania o każdej zmianie miejsca zamieszkania
 5. wniosek o przekazywanie środków na konto bankowe
 6. zaświadczenie lekarskie
 7. oświadczenie o terminie i okresie na jaki został udzielony przez pracodawcę urlop wychowawczy
 8. oświadczenie wnioskodawcy o pobycie dziecka w placówce
 9. oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania
 10. oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo członka rodziny
 11. Zaświadczenie o dochodzie uzyskanym

Wykaz dokumentów, które należy załączyć do wniosku o zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku na okres zasiłkowy 2017/2018


Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

(Nowy okres zasiłkowy, rozpoczynający się 1 listopada 2017 roku)

Załączniki:

 1. oświadczenie o niepobieraniu zasiłku pielęgnacyjnego
 2. oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
 3. oświadczenie o zmianie miejsca zamieszkania
 4. wniosek o przekazywanie środków na konto bankowe

Wykaz dokumentów, które należy załączyć do wniosku o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego

 

 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

(Nowy okres zasiłkowy, rozpoczynający się 1 listopada 2017 roku)

Załączniki:

 1. oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
 2. oświadczenie o zmianie miejsca zamieszkania
 3. wniosek o przekazywanie środków na konto bankowe
 4. oświadczenie wnioskodawcy o pobycie dziecka w placówce

Wykaz dokumentów, które należy załączyć do wniosku o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego

 

Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

(Nowy okres zasiłkowy, rozpoczynający się 1 listopada 2017 roku)

Załączniki:

 

 1. oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny nie podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym
 2. oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
 3. oświadczenie o zatrudnieniu
 4. oświadczenie o zmianie miejsca zamieszkania
 5. wniosek o przekazywanie środków na konto bankowe
 6. zaświadczenie o dochodzie uzyskanym
 7. oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego
 8. oświadczenie wnioskodawcy o pobycie dziecka w placówce

Wykaz dokumentów, które należy załączyć do wniosku o przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego w okresie zasiłkowym 2017/2018

 

 Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka

Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do jednarozwej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka

(Nowy okres zasiłkowy, rozpoczynający się 1 listopada 2017 roku)

Załączniki:

 1. oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym
 2. oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego
 3. oświadczenie o zatrudnieniu
 4. oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
 5. oświadczenie o zmianie miejsca zamieszkania
 6. wniosek o przekazywanie środków na konto bankowe
 7. zaświadczenie lekarskie
 8. Zaświadczenie o dochodzie uzyskanym

Wykaz dokumentów, które należy załączyć do wniosku o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka w okresie zasiłkowym 2017/2018

 

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzicielskiego

(Nowy okres zasiłkowy, rozpoczynający się 1 listopada 2017 roku)

Załącznik:

 1. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
 2. Oświadczenie o zmianie miejcsca zamieszkania
 3. Wniosek o przekazywanie środków na konto bankowe
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 grudnia 2015 09:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Łokaj
Ilość wyświetleń: 16120
09 stycznia 2018 15:05 Marek Łokaj - Zmiana treści zakładki.
09 stycznia 2018 09:21 Marek Łokaj - Zmiana treści zakładki.
31 lipca 2017 14:44 Marek Łokaj - Zmiana treści zakładki.
Realizacja: IDcom-web.pl