Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie

Świadczenia rodzinne

ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

 

NIEZBĘDNE FORMULARZE
(pliki w formacie PDF)

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

Załączniki:

 1. oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym
 2. klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych
 3. oświadczenie o zatrudnieniu na okres 2017-2018
 4. oświadczenie o zatrudnieniu na okres 2018-2019
 5. oświadczenie zobowiązujące do informowania o każdej zmianie miejsca zamieszkania
 6. wniosek o przekazywanie środków na konto bankowe
 7. zaświadczenie lekarskie
 8. oświadczenie o terminie i okresie na jaki został udzielony przez pracodawcę urlop wychowawczy
 9. oświadczenie wnioskodawcy o pobycie dziecka w placówce
 10. oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania
 11. oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo członka rodziny
 12. Zaświadczenie o dochodzie uzyskanym
 13. Oświadczenie o dochodzie uzyskanym z działalności gospodarczej

Wykaz dokumentów, które należy załączyć do wniosku o zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku na okres zasiłkowy 2017/2018


Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

Załączniki:

 1. oświadczenie o niepobieraniu zasiłku pielęgnacyjnego
 2. klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych
 3. oświadczenie o zmianie miejsca zamieszkania
 4. wniosek o przekazywanie środków na konto bankowe

Wykaz dokumentów, które należy załączyć do wniosku o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego

 

 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Załączniki:

 1. klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych
 2. oświadczenie o zmianie miejsca zamieszkania
 3. wniosek o przekazywanie środków na konto bankowe
 4. oświadczenie wnioskodawcy o pobycie dziecka w placówce

Wykaz dokumentów, które należy załączyć do wniosku o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego

 

Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

Załączniki:

 

 1. oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny nie podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym
 2. klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych
 3. oświadczenie o zatrudnieniu na okres 2017-2018
 4. oświadczenie o zatrudnieniu na okres 2018-2019
 5. oświadczenie o zmianie miejsca zamieszkania
 6. wniosek o przekazywanie środków na konto bankowe
 7. zaświadczenie o dochodzie uzyskanym
 8. oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego
 9. oświadczenie wnioskodawcy o pobycie dziecka w placówce
 10. Oświadczenie o dochodzie uzyskanym z działalności gospodarczej

Wykaz dokumentów, które należy załączyć do wniosku o przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego w okresie zasiłkowym 2017/2018

 

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka

Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do jednarozwej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka

Załączniki:

 1. oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym
 2. oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego
 3. oświadczenie o zatrudnieniu na okres 2017-2018
 4. oświadczenie o zatrudnieniu na okres 2018-2019
 5. klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych
 6. oświadczenie o zmianie miejsca zamieszkania
 7. wniosek o przekazywanie środków na konto bankowe
 8. zaświadczenie lekarskie
 9. Zaświadczenie o dochodzie uzyskanym
 10. Oświadczenie o dochodzie uzyskanym z działalności gospodarczej

Wykaz dokumentów, które należy załączyć do wniosku o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka w okresie zasiłkowym 2017/2018

 

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego

Załącznik:

 1. klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych
 2. oświadczenie o zmianie miejcsca zamieszkania
 3. wniosek o przekazywanie środków na konto bankowe
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 grudnia 2015 09:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Łokaj
Ilość wyświetleń: 20286
20 lipca 2018 13:36 Marek Łokaj - Zmiana treści zakładki.
20 lipca 2018 13:35 Marek Łokaj - Zmiana treści zakładki.
20 lipca 2018 13:32 Marek Łokaj - Zmiana treści zakładki.
Realizacja: IDcom.pl