Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie

Świadczenia rodzinne

ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

 

NIEZBĘDNE FORMULARZE
(pliki w formacie PDF)

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

Załączniki:

 1. oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym
 2. klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych
 3. oświadczenie o zatrudnieniu na okres 2019-2020
 4. oświadczenie zobowiązujące do informowania o każdej zmianie miejsca zamieszkania
 5. wniosek o przekazywanie środków na konto bankowe
 6. zaświadczenie lekarskie
 7. oświadczenie o terminie i okresie na jaki został udzielony przez pracodawcę urlop wychowawczy
 8. oświadczenie wnioskodawcy o pobycie dziecka w placówce
 9. oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania
 10. oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo członka rodziny
 11. Zaświadczenie o dochodzie uzyskanym
 12. Oświadczenie o dochodzie uzyskanym z działalności gospodarczej


Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

Załączniki:

 1. oświadczenie o niepobieraniu zasiłku pielęgnacyjnego
 2. klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych
 3. oświadczenie o zmianie miejsca zamieszkania
 4. wniosek o przekazywanie środków na konto bankowe

 

 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Załączniki:

 1. klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych
 2. oświadczenie o zmianie miejsca zamieszkania
 3. wniosek o przekazywanie środków na konto bankowe
 4. oświadczenie wnioskodawcy o pobycie dziecka w placówce

 

Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

Załączniki:

 

 1. oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny nie podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym
 2. klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych
 3. oświadczenie o zatrudnieniu na okres 2019-2020
 4. oświadczenie o zmianie miejsca zamieszkania
 5. wniosek o przekazywanie środków na konto bankowe
 6. zaświadczenie o dochodzie uzyskanym
 7. oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego
 8. oświadczenie wnioskodawcy o pobycie dziecka w placówce
 9. Oświadczenie o dochodzie uzyskanym z działalności gospodarczej

 

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka

Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do jednarozwej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka

Załączniki:

 1. oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym
 2. oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego
 3. oświadczenie o zatrudnieniu na okres 2019-2020
 4. klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych
 5. oświadczenie o zmianie miejsca zamieszkania
 6. wniosek o przekazywanie środków na konto bankowe
 7. zaświadczenie lekarskie
 8. Zaświadczenie o dochodzie uzyskanym
 9. Oświadczenie o dochodzie uzyskanym z działalności gospodarczej

 

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego

Załącznik:

 1. klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych
 2. oświadczenie o zmianie miejcsca zamieszkania
 3. wniosek o przekazywanie środków na konto bankowe
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 grudnia 2015 09:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Łokaj
Ilość wyświetleń: 29931
25 lutego 2020 14:22 (Marek Łokaj) - Zmiana treści zakładki.
25 lutego 2020 14:21 (Marek Łokaj) - Zmiana treści zakładki.
25 lutego 2020 14:20 (Marek Łokaj) - Zmiana treści zakładki.
Realizacja: IDcom.pl