Świadczenia rodzinne

ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

Ustawa o świadczeniach rodzinnych
Informacja o wysokości dochodu na osobę w rodzinie uprawniającego do zasiłków rodzinnych w okresie zasiłkowym 2019-2020

Informacja o wysokości dochodu na osobę w rodzinie uprawniającego do zasiłków rodzinnych w okresie zasiłkowym 2020-2021
Informator dotyczący świadczeń

Informacja dotycząca świadczenia rodzicielskiego
Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o zasiłki rodzinne wraz z dodatkami na okres zasiłkowy 2019-2020
Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o zasiłki rodzinne wraz z dodatkami na okres zasiłkowy 2020-2021

Wykaz dok. wymaganych do składania wniosku do jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka na okres zasiłkowy 2019-2020
Wykaz dok. wymaganych do składania wniosku do jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka na okres zasiłkowy 2020-2021

Wykaz dok. wymaganych przy składaniu wniosku do zasiłku pielęgnacyjnego
Wykaz dok. wymaganych przy składaniu wniosku do świadczenia pielęgnacyjnego
Wykaz dok. wymaganych przy składaniu wniosku do specjalnego zasiłku opiekuńczego na okres zasiłkowy 2019-2020
Wykaz dok. wymaganych przy składaniu wniosku do specjalnego zasiłku opiekuńczego na okres zasiłkowy 2020-2021

Druk zaświadczenia o dochodach uzyskanych
Uwolnienie świadczeń rodzinnych
Wniosek o przekazywanie_zagranicznych świadczeń na rachunek bankowy w Polsce


NIEZBĘDNE FORMULARZE

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego


Załączniki:

oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym
klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych
oświadczenie o zatrudnieniu na okres 2019-2020
oświadczenie o zatrudnieniu na okres 2020-2021
oświadczenie zobowiązujące do informowania o każdej zmianie miejsca zamieszkania
wniosek o przekazywanie środków na konto bankowe
zaświadczenie lekarskie
oświadczenie o terminie i okresie na jaki został udzielony przez pracodawcę urlop wychowawczy
oświadczenie wnioskodawcy o pobycie dziecka w placówce
oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania
oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo członka rodziny
Zaświadczenie o dochodzie uzyskanym
Oświadczenie o dochodzie uzyskanym z działalności gospodarczej


Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

Załączniki:

oświadczenie o niepobieraniu zasiłku pielęgnacyjnego
klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych
oświadczenie o zmianie miejsca zamieszkania
wniosek o przekazywanie środków na konto bankowe

 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Załączniki:

klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych
oświadczenie o zmianie miejsca zamieszkania
wniosek o przekazywanie środków na konto bankowe
oświadczenie wnioskodawcy o pobycie dziecka w placówce

Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego


Załączniki:

oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny nie podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym
klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych
oświadczenie o zatrudnieniu na okres 2019-2020
oświadczenie o zatrudnieniu na okres 2020-2021
oświadczenie o zmianie miejsca zamieszkania
wniosek o przekazywanie środków na konto bankowe
zaświadczenie o dochodzie uzyskanym
oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego
oświadczenie wnioskodawcy o pobycie dziecka w placówce
Oświadczenie o dochodzie uzyskanym z działalności gospodarczej

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka

Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do jednarozwej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka


Załączniki:

oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym
oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego
oświadczenie o zatrudnieniu na okres 2019-2020
oświadczenie o zatrudnieniu na okres 2020-2021
klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych

oświadczenie o zmianie miejsca zamieszkania
wniosek o przekazywanie środków na konto bankowe
zaświadczenie lekarskie
Zaświadczenie o dochodzie uzyskanym
Oświadczenie o dochodzie uzyskanym z działalności gospodarczej

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego

Załącznik:

klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych
oświadczenie o zmianie miejcsca zamieszkania
wniosek o przekazywanie środków na konto bankowe

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 grudnia 2015 09:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Łokaj
Ilość wyświetleń: 35083
16 lipca 2020 08:26 (Marek Łokaj) - Zmiana treści zakładki.
16 lipca 2020 08:25 (Marek Łokaj) - Zmiana treści zakładki.
16 lipca 2020 08:25 (Marek Łokaj) - Zmiana treści zakładki.