Punkt Konsultacyjny

Punkt Konsultacyjny
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie przeciwko członkom rodziny, które narusza ich prawa i dobra osobiste, powodując cierpienie i szkody.

Pamiętajmy: do przemocy może dojść w każdej rodzinie, niezależnie od jej statusu społecznego i materialnego czy też poziomu wykształcenia członków rodziny.
Osoby, w których rodzinie występuje przemoc potrzebują pomocy i wsparcia.

Od 1 marca 2018r. konsultacje w sprawie przemocy w rodzinie prowadzone są w Sekcji Profilaktyki Uzależnień przy ul. Niepodległości 31 (boczne wejście od ul. Kilińskiego).

Pomoc świadczona jest przez terapeutów i psychologa (głównego specjalistę) od poniedziałku do piątku, w godz. od 7:30 do 15:30.

Dodatkowo w każdy poniedziałek w godzinach 17:00 - 19:00 prowadzone są zajęcia grupowe przy ul. Kilińskiego 25a, pok. 102.

Proponowana pomoc:

  • konsultacje indywidualne;
  • pomoc psychologiczna;
  • konsultacje wychowawcze;
  • interwencje kryzysowe;
  • zajęcia grupowe (grupa psychoedukacyjna dla osób doświadczających przemocy w rodzinie – spotkania dla każdego, kto doświadczał lub doświadcza zachowań krzywdzących ze strony swoich najbliższych).

Pomoc prawna dla osób korzystających z oferty Punktu Konsultacyjnego i Sekcji Profilaktyki Uzależnień – w siedzibie MOPS, przy ul. Kilińskiego 25a, w każdy czwartek w godz. 11:30 – 15:30. (po uprzednim otrzymaniu skierowania przy ul. Niepodległości 31).

Celem umówienia się ze specjalistą w dogodnym dla siebie terminie, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami 76/847-63-55 lub 723-207-707.

W każdy pierwszy piątek miesiąca, w pomieszczeniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowa” w Lubinie, ul. Żurawia 15, w godz. od 13:00 do 15:00 porad udziela konsultant MOPS.

Przypominamy, że w tut. Ośrodku działa Miejski Zespół Interdyscyplinarny
Kontakt pod nr tel.: 76/746-34-03 pokój 203, 76/746-34-220 pokój 220, od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30.

Osoby dotknięte przemocą w rodzinie mogą również skorzystać ze wsparcia:
konsultanta przyjmującego w Dziale Pomocy Środowiskowej od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka, tj. 7:30 – 15:30, przy ul. Niepodległości 31 (boczne wejście od ul. Kilińskiego).

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 stycznia 2016 07:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Łokaj
Ilość wyświetleń: 4473
19 marca 2020 11:17 (Marek Łokaj) - Zmiana treści zakładki.
18 października 2019 07:42 (Marek Łokaj) - Zmiana treści zakładki.
30 września 2019 07:50 (Marek Łokaj) - Zmiana treści zakładki.