Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie

Punkt Konsultacyjny

Punkt Konsultacyjny

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 

Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie przeciwko członkom rodziny, które narusza ich prawa i dobra osobiste, powodując cierpienie i szkody.

 

Pamiętajmy: do przemocy może dojść w każdej rodzinie, niezależnie od jej statusu społecznego i materialnego czy też poziomu wykształcenia członków rodziny.

Osoby, w których rodzinie występuje przemoc potrzebują pomocy i wsparcia.

 

W Punkcie Konsultacyjnym przyjmują specjaliści wg wymienionego harmonogramu:

Poniedziałek:

10:00–18:00 poradnictwo i konsultacje dla osób zgłaszających problem przemocy w rodzinie

16:30–18:30 grupa psychoedukacyjna dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

Wtorek:

8:00–16:00  poradnictwo i konsultacje dla osób zgłaszających problem przemocy w rodzinie

Środa:

8:00–13:00 działania edukacyjno-informacyjne z zakresu profilaktyki przemocy oraz możliwych form pomocy dla osób doświadczających przemocy i stosujących przemoc

13:40–15:40 wstępna pomoc psychologiczna dla osób zagrożonych  przemocą w rodzinie, w tym w szczególności rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych (po uprzedniej rejestracji w pok. 217)

Czwartek:

9:00–11:00  wstępna pomoc psychologiczna dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

11:30–15:30 konsultacje prawne dla osób korzystających z oferty Punktu lub Sekcji Profilaktyki Uzależnień tj. doświadczających przemocy w rodzinie, rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, uzależnieniem oraz bezradnych w sprawach opiekuńczo-wychowawczych (po uprzedniej rejestracji w pok. 217) 

16:00–18:00 działania edukacyjno-informacyjne z zakresu profilaktyki przemocy oraz możliwych form pomocy dla osób doświadczających przemocy i stosujących przemoc

Piątek (tylko w pierwszy piątek każdego miesiąca):

13:0015:00 udzielanie porad przez konsultanta MOPS w Lubinie,

w pomieszczeniu Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Nowa", Lubin, ul. Żurawia 15


Główna Siedziba Punktu Konsultacyjnego: MOPS w Lubinie ul. Kilińskiego 25a, pok. 105a.

Informacja telefoniczna od poniedziałku do czwartku pod numerem telefonu
76 746-34-10 lub 76 746 34 18

 

Osoby dotknięte przemocą w rodzinie mogą również skorzystać ze wsparcia:

konsultanta przyjmującego w Dziale Pomocy Środowiskowej od wtorku do piątku w godzinach pracy Ośrodka tj. 8:00-16:00, przy ul. Niepodległości 31 (wejście od strony ul. Kilińskiego)

 

Rodziny, w których występuje problem alkoholowy i przemocy mogą skorzystać:

z oferty Sekcji Profilaktyki Uzależnień w zakresie konsultacji indywidualnych, małżeńskich, rodzinnych i wychowawczych prowadzonych przez psychologa i terapeutów przy
ul. Niepodległości 31 (wejście od strony ul. Kilińskiego),
codziennie w godzinach 8:00-16:00.

Kontakt pod nr tel. 76 847 63 55,

 

Przypominamy, że w tut. Ośrodku działa Miejski Zespół Interdyscyplinarny

Kontakt pod nr tel.: 76/746-34-03 pokój 203, 76/746-34-24 pokój 224 w dni robocze poniedziałek-piątek, godzina 8:00-16:00.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 stycznia 2016 07:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Łokaj
Ilość wyświetleń: 1554
16 października 2017 08:13 Marek Łokaj - Zmiana treści zakładki.
12 października 2017 09:17 Marek Łokaj - Zmiana treści zakładki.
05 października 2017 14:22 Marek Łokaj - Zmiana treści zakładki.
Realizacja: IDcom-web.pl