Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie

Rejestr zmian

12 listopada 2019 14:05 (Marek Łokaj) Przetargi i ogłoszenia aktualne: Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa bonów towarowych dla Miejskiego Ośrodka...: Dodanie załącznika [informacja__z_otwarcia_ofert.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 listopada 2019 14:03 (Marek Łokaj) Przetargi i ogłoszenia aktualne: Przetarg: Przygotowanie, dowóz i wydawanie posiłków podopiecznym Miejskiego...: Dodanie załącznika [ogloszenie_o_wyborze_wykonawcy.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 listopada 2019 13:50 (Marek Łokaj) Przetargi i ogłoszenia aktualne: Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby...: Dodanie załącznika [wyjasnienie_tresci_siwz.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 listopada 2019 09:03 (Marek Łokaj) Przetargi i ogłoszenia aktualne: Nabór na stanowisko - terapeuta: Dodanie załącznika [doc01295020191108090543.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 listopada 2019 09:01 (Marek Łokaj) Przetargi i ogłoszenia aktualne: Nabór na stanowisko - terapeuta: Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 listopada 2019 14:57 (Marek Łokaj) Zakładki: Sekcja Profilaktyki uzależnień: Zmiana treści zakładki.
07 listopada 2019 13:05 (Marek Łokaj) Przetargi i ogłoszenia aktualne: Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby...: Dodanie załącznika [odpowiedz_na_pismo_rozdzielnik.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 października 2019 13:59 (Marek Łokaj) Zakładki: Miejski Zespół Interdyscyplinarny: Zmiana treści zakładki.
30 października 2019 08:24 (Marek Łokaj) Przetargi i ogłoszenia aktualne: Nabór na stanowisko - Zastępca kierownika działu pomocy środowiskowej...: Dodanie załącznika [informacje_o_naborze_na_stanowisko_zastepca_kierownika_dzialu_pomocy_ srodowiskowej.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 października 2019 08:24 (Marek Łokaj) Przetargi i ogłoszenia aktualne: Nabór na stanowisko - Zastępca kierownika działu pomocy środowiskowej...: Usunięcie załącznika [informacje_o_naborze_na_stanowisko_zastepca_kierownika_dzialu_pomocy_ srodowiskowej.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 października 2019 15:00 (Marek Łokaj) Zakładki: Pomoc społeczna: Zmiana treści zakładki.
29 października 2019 14:57 (Marek Łokaj) Zakładki: Pomoc społeczna: Zmiana treści zakładki.
29 października 2019 14:30 (Marek Łokaj) Przetargi i ogłoszenia aktualne: Nabór na stanowisko – Asystent rodziny: Usunięcie załącznika [informacje_o_naborze_na_stanowisko_zastepca_kierownika_dzialu_pomocy_ srodowiskowej.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 października 2019 14:29 (Marek Łokaj) Przetargi i ogłoszenia aktualne: Nabór na stanowisko - Zastępca kierownika działu pomocy środowiskowej...: Dodanie załącznika [informacje_o_naborze_na_stanowisko_zastepca_kierownika_dzialu_pomocy_ srodowiskowej.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 października 2019 14:28 (Marek Łokaj) Przetargi i ogłoszenia aktualne: Nabór na stanowisko – Asystent rodziny: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 października 2019 14:28 (Marek Łokaj) Przetargi i ogłoszenia aktualne: Nabór na stanowisko – Asystent rodziny: Dodanie załącznika [informacje_o_naborze_na_stanowisko_zastepca_kierownika_dzialu_pomocy_ srodowiskowej.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 października 2019 14:09 (Marek Łokaj) Przetargi i ogłoszenia aktualne: Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby...: Dodanie załącznika [sprostowanie_do_siwz.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 października 2019 19:09 (Marek Łokaj) Przetargi i ogłoszenia aktualne: Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby...: Dodanie załącznika [zalacznik__nr_7_do_siwz__umowa.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 października 2019 19:09 (Marek Łokaj) Przetargi i ogłoszenia aktualne: Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby...: Dodanie załącznika [zalacznik_nr_6_do_siwz.xlsx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 października 2019 19:08 (Marek Łokaj) Przetargi i ogłoszenia aktualne: Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby...: Dodanie załącznika [zalacznik__nr__1_5_do_siwz.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 października 2019 19:06 (Marek Łokaj) Przetargi i ogłoszenia aktualne: Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby...: Dodanie załącznika [siwz__dostawa_art_zywnosciowych.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 października 2019 18:46 (Marek Łokaj) Przetargi i ogłoszenia aktualne: Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby...: Dodanie załącznika [ogloszenie_o_zamowieniu_2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 października 2019 18:38 (Marek Łokaj) Przetargi i ogłoszenia aktualne: Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa bonów towarowych dla Miejskiego Ośrodka...: Dodanie załącznika [zalacznik_4_do_siwz_umowa.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 października 2019 18:37 (Marek Łokaj) Przetargi i ogłoszenia aktualne: Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa bonów towarowych dla Miejskiego Ośrodka...: Dodanie załącznika [zalacznik__nr__1_3do_siwz.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 października 2019 18:37 (Marek Łokaj) Przetargi i ogłoszenia aktualne: Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa bonów towarowych dla Miejskiego Ośrodka...: Dodanie załącznika [siwz___dostawa_bonow.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 października 2019 18:35 (Marek Łokaj) Przetargi i ogłoszenia aktualne: Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa bonów towarowych dla Miejskiego Ośrodka...: Dodanie załącznika [ogloszenie_o_zamowieniu.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 października 2019 17:18 (Marek Łokaj) Przetargi i ogłoszenia aktualne: Przetarg: Przygotowanie, dowóz i wydawanie posiłków podopiecznym Miejskiego...: Dodanie załącznika [doc01222220191024123424.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 października 2019 08:55 (Marek Łokaj) Zakładki: Sekcja Profilaktyki uzależnień: Zmiana treści zakładki.
22 października 2019 08:54 (Marek Łokaj) Zakładki: Sekcja Profilaktyki uzależnień: Zmiana treści zakładki.
21 października 2019 15:07 (Marek Łokaj) Przetargi i ogłoszenia aktualne: Przetarg: Przygotowanie, dowóz i wydawanie posiłków podopiecznym Miejskiego...: Dodanie załącznika [wyjasnienie_do_siwz_2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 października 2019 15:07 (Marek Łokaj) Przetargi i ogłoszenia aktualne: Przetarg: Przygotowanie, dowóz i wydawanie posiłków podopiecznym Miejskiego...: Dodanie załącznika [wyjasnienie_do_siwz_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 października 2019 07:47 (Marek Łokaj) Zakładki: Sekcja Profilaktyki uzależnień: Zmiana treści zakładki.
18 października 2019 07:46 (Marek Łokaj) Zakładki: Sekcja Profilaktyki uzależnień: Zmiana treści zakładki.
18 października 2019 07:42 (Marek Łokaj) Zakładki: Punkt Konsultacyjny: Zmiana treści zakładki.
14 października 2019 18:56 (Marek Łokaj) Przetargi i ogłoszenia aktualne: Przetarg: Przygotowanie, dowóz i wydawanie posiłków podopiecznym Miejskiego...: Dodanie załącznika [zalacznik__nr_6_do_siwz__umowa.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 października 2019 18:56 (Marek Łokaj) Przetargi i ogłoszenia aktualne: Przetarg: Przygotowanie, dowóz i wydawanie posiłków podopiecznym Miejskiego...: Dodanie załącznika [zalacznik__nr__1_5_do_siwz.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 października 2019 18:52 (Marek Łokaj) Przetargi i ogłoszenia aktualne: Przetarg: Przygotowanie, dowóz i wydawanie posiłków podopiecznym Miejskiego...: Dodanie załącznika [siwz.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 października 2019 18:50 (Marek Łokaj) Przetargi i ogłoszenia aktualne: Przetarg: Przygotowanie, dowóz i wydawanie posiłków podopiecznym Miejskiego...: Dodanie załącznika [ogloszenie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 października 2019 09:05 (Marek Łokaj) Zakładki: Świadczenia z pomocy społecznej: Zmiana treści zakładki.
02 października 2019 09:05 (Marek Łokaj) Zakładki: Świadczenia z pomocy społecznej: Zmiana treści zakładki.
02 października 2019 08:34 (Marek Łokaj) Zakładki: Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Zmiana treści zakładki.
02 października 2019 08:33 (Marek Łokaj) Zakładki: Miejski Zespół Interdyscyplinarny: Zmiana treści zakładki.
02 października 2019 08:32 (Marek Łokaj) Zakładki: Świadczenia z pomocy społecznej: Zmiana treści zakładki.
01 października 2019 08:07 (Marek Łokaj) Zakładki: Dodatek energetyczny: Zmiana treści zakładki.
01 października 2019 08:04 (Marek Łokaj) Zakładki: Domy Pomocy Społecznej: Zmiana treści zakładki.
01 października 2019 08:04 (Marek Łokaj) Zakładki: Usługi opiekuńcze: Zmiana treści zakładki.
Ilość wyświetleń: 28884
Realizacja: IDcom.pl